Υπεύθυνη Δήλωση έναρξης λειτουργίας μετά από αλλαγή φορέα – μετά από κτιριακή – μηχανολογική και επέκταση δραστηριοτητας μεταποιητικής μονάδας χαμηλής όχλησης του ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΟΥΓΙΑ

πατήστε εδώ για να δείτε το έγγραφο