Κενές Θέσεις Φαρμακείων στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας κατά την 31 Μαϊου 2015

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Σε εφαρμογή του αρθ.30 του Ν.4272/2014 (ΦΕΚ Α’ 145/11-07-2014) και του άρθρου 217 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α’ 160/08-08-2014) αναρτούμε τις υπάρχουσες κενές θέσεις κατά την 31η Μαίου του έτους 2015 στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από 01/07/ 2015 έως 15/07/2015