Επιβολή Προστίμου του Ν.4177/2013 και της Α2-718/2014 Y.Α. από την ∆/νση Ανάπτυξης Π.Ε.Φθιώτιδας

Πατήστε εδώ για να δείτε την Περίληψη

Σχολιάστε