Επιβολή κυρώσεων στον κ. “ΣΧΙΖΑ ΝΙΚΟΛΑΟ” φορέα της μεταποιητικής δραστηριότητας – αρτοποιείου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.3982/2011 ανακοινώνει την επιβολή κυρώσεων  στον κ. “ΣΧΙΖΑ ΝΙΚΟΛΑΟ” φορέα της μεταποιητικής δραστηριότητας – αρτοποιείου. Πληροφορίες κ. Γ. Πιλάτης τηλ: 2221353414.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε