Επιβολή κυρώσεων στον “Δημήτριο Ηλιοδρομίτη” φορέα ελαιοτριβείου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την  Επιβολή κυρώσεων στον “Δημήτριο Ηλιοδρομίτη” φορέα ελαιοτριβείου. Πληροφορίες κ. Γ. Μαυρομματάκης τηλ: 2221353413.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε