Επιβολή κυρώσεων στον Αθανάσιο Αθανασάκη φορέα της μονάδας θραύσης αδρανών υλικών και παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος που βρίσκεται στη θέση «Γαλλικό» Αχλαδίου Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, της Π. Ε. Εύβοιας σύμφωνα με το Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3982/2011(Α143) ανακοινώνει την επιβολή κυρώσεων στον Αθανάσιο Αθανασάκη φορέα της μονάδας θραύσης αδρανών υλικών και παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος που βρίσκεται στη θέση «Γαλλικό» Αχλαδίου Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, Πληροφορίες κ. Γ. Μαυρομματάκης τηλ: 2221353413, 53414.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε