Επιβολή κυρώσεων στην εταιρεία “BLUE FARM ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΑΕ” σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την  Επιβολή κυρώσεων στην εταιρεία “BLUE FARM ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΑΕ”. Πληροφορίες κ. Γ. Πιλάτης  τηλ: 2221353414. 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο