Επιβολή διοικητικού προστίμου του Ν. 4177/13 από τη Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Εύβοιας στην επιχείρηση AVINOIL ΕΒΕΕΠ

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.4177/13 ανακοινώνει την επιβολή προστίμου στην επιχείρηση AVINOIL ΕΒΕΕΠ . Πληροφορίες κ. Π. Λώλη τηλ: 2221353738.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο με αριθμ.πρωτ. 598/31-01-2014

Σχολιάστε