Επαναπροκήρυξη ανακοίνωσης υπ. αριθ. 04/2018 για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου στην Π.Ε.Φθιώτιδας

Επαναπροκήρυξη ανακοίνωσης 04 2018

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 18/12/2018 έως και 24/12/2018.

Σχολιάστε