Έκθεση Αυτοψίας στις Εγκαταστάσεις του φορέα με την επωνυμία «ΜΑΝΙΣΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3982/2011 πραγματοποίησε αυτοψία στην αποθήκη φιαλών υγραερίου της εταιρείας «ΜΑΝΙΣΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ»  και ανακοινώνει την Έκθεση Αυτοψίας. Πληροφορίες κ. Ι. Γερογιάννης τηλ: 2221353400.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε