Έκθεση Αυτοψίας στις Εγκαταστάσεις του Αρτοποιείου με την επωνυμία “ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ & ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΣΟΥΛΤΟΥ Ο.Ε” σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3982/2011  πραγματοποίησε αυτοψία στις Εγκαταστάσεις του Αρτοποιείου με την επωνυμία “ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ & ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΣΟΥΛΤΟΥ Ο.Ε” και ανακοινώνει την Έκθεση Αυτοψίας.Πληροφορίες κ. Ι. Γερογιάννης τηλ: 2221353410.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε