Έκθεση Αυτοψίας στις Εγκαταστάσεις της Εταιρείας “ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ Α.Β.Ε.Ε.” σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3982/2011  πραγματοποίησε αυτοψία στις Εγκαταστάσεις της Εταιρείας  “ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ Α.Β.Ε.Ε.” και ανακοινώνει την Έκθεση Αυτοψίας.Πληροφορίες κ. Δ. Μανώλης τηλ: 2221353402.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

 

Σχολιάστε