Έκθεση Αυτοψίας στη Μονάδα Συσκευασίας Νωπών Αλιευμάτων και Λοιπών Εγκαταστάσεων Υποστήριξης Μονάδων Ιχθυοκαλλιέργειας της Εταιρείας “ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε” σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 3982/2011 (Α68)

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 3982/2011 (Α68) πραγματοποίησε αυτοψία στη μονάδα συσκευασίας νωπών αλιευμάτων και λοιπών εγκαταστάσεων υποστήριξης μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας της εταιρείας “ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε” και ανακοινώνει την Έκθεση Αυτοψίας. Πληροφορίες κ. Γ. Πιλάτης τηλ: 2221353414.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε