Έκδοση πρόσθετων όρων διασφάλισης της ακεραιότητας προστατευόμενης περιοχής NATURA 2000 με κωδικό GR2430002 “ΟΡΗ ΑΓΡΑΦΑ”, για το έργο “Σταθμός Βάσης κινητής τηλεφωνίας της COSMOTE, με κωδική ονομασία ΒΡΑΓΓΙΑΝΑ Χ “140 2370″ ” , ο οποίος βρίσκεται εγκατεστημένος, επί εδάφους στη περιοχή Ψηλορράχη Τ.Κ. Βραγγιανών Δήμου Αγράφων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΩΦΚ27ΛΗ-ΥΙ4

Σχολιάστε