Δημοσιοποίηση αίτησης για χορήγηση ανανέωσης άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης (επωνυμία αιτούντος : ‘ΧΑΛΚΙΑΣ OIL A.E.’)

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΧΑΛΚΙΑΣ OILsigned-3762

Σχολιάστε