Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τον μήνα Νοέμβριο του οικονομικού έτους 2020

6ΨΩΕ7ΛΗ-ΥΚΔ

Σχολιάστε