Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τον μήνα Νοέμβριο του οικονομικού έτους 2018

Ω4Α77ΛΗ-Ρ19

Σχολιάστε