Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τον μήνα Ιούλιο 2019

ΩΥΦΚ7ΛΗ-ΘΕ3