Δημοσίευση των στοιχείων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τον μήνα Αύγουστο 2018

Δημοσίευση των στοιχείων εκτέλεσης του προϋπολογισμού

Σχολιάστε