Διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη μειοδότη,για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

«Διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη μειοδότη,για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας>>

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο