Διευκρινιστική οδηγία για το έργο «Πρόχειρος Διαγωνισμός για κατόχους οχημάτων Δ.Χ και ελλείψει για κατόχους οχημάτων Ι.Χ για την μεταφορά των μαθητών, χωρ.αρ.ΠΕ Ευρυτανίας, σχολικού έτους 2014-2015, των αδ.δρ/γίων που προέκυψαν απο τον Α.Η.Δ.της 27-1-15

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε