Διευκρινίσεις αναφορικά με τα αντιπλημμυρικά έργα , την οριοθέτηση υδατορεμάτων , τον καθαρισμό και την αστυνόμευση υδατορεμάτων και την δρομολόγηση έργων και δραστηριοτήτων άμεσης αντιμετώπισης συνεπειών από πλημμυρικά φαινόμενα

ΓΓΠΠ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΛΠ 102019

Σχολιάστε