Διακήρυξη διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών, για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών, με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας και με παγίδες τύπου Mcphail στα πλαίσια του Προγρ/τος Συλλογικής Καταπολέμησης του δάκου της ελιάς»

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο