Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου από την Π.Ε. Ευρυτανίας

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου από την Π.Ε. Ευρυτανίας για τη στέγαση της Υπηρεσίας Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό εντός προθεσμίας (20) ημερών από την δημοσίευση της παρούσας και το αργότερο έως την 3-6-2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ. σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.

Πληροφορίες: Κατάστημα Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, Καραϊσκάκη 1, Τμήμα Προμηθειών, τις ώρες 10:00 με 13:00 και στo τηλέφωνo: 22237350713, και FAX: 2237350726, ή από τον παρόντα δικτυακό τόπο.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο με ΑΔΑ:ΒΕΝ37ΛΗ-ΙΔ4

Σχολιάστε