Δελτίο Τύπου: Τοπικού-εστιακού δολωματικού ψεκασμού – Πρόγραμμα Δακοκτονίας 2022 Π.Ε. Φθιώτιδας

ΔΕΛΤΙΟΤΥΠΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ_ΕΣΤΙΑΚΟΥ ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ