Δ/νση Π.Ε. Βοιωτίας: Κοινοποίηση γνωστοποίησης εγκατάστασης μονάδας κατασκευής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ιδιοκτησίας του φορέα με την επωνυμία “ΚΑΡΤΑΛΑΣ ΑΓΓ. ΜΥΤΤΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΚΕ”

1224540.000-1 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΡΤΑΛΑΣ ΜΥΤΤΑΚΗΣ 2021