Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βοιωτίας: Κοινοποίηση Γνωστοποίησης Λειτουργίας του φορέα με την επωνυμία “ΜΠΑΛΤΑΣ Π. – ΜΠΑΛΤΑ Φ. – ΣΙΑ Ο.Ε.”

1223343.000