Χάρτης πρόβλεψης πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (Κατηγορίας 4) για την Τετάρτη 9/9/2020 – Λήψη μέτρου απαγόρευσης κυκλοφορίας-Δελτίο Τύπου

200909

ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 992020

Σχολιάστε