Αριθμός Πρακτικού 37, Πρακτικά συνεδριάσης και αποφάσεις της 24ης Σεπτεμβρίου 2018 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

602Λ7ΛΗ-2ΨΓ-1