Αριθμός Πρακτικού 36, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 17ης Σεπτεμβρίου 2018 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΩΖΥ37ΛΗ-Λ4Χ