Αριθμός Πρακτικού 22, της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της συνεδρίασης της 30ης Μαίου 2016

Πρακτικό 22 Οικονομικής Επιτροπής

Σχολιάστε