Αποσπάσματα της 8ης, 9ης και 10ης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ_8ΗΣ_ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

AΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ_9ΗΣ_ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ_10HΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ