Απόσπασμα Πρακτικού αρ.15,θέμα 2ο της συνεδρίασης της 29-05-2014 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

            Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε