Απόφαση Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) μεμονωμένου Υποσταθμού υποβιβασμού τάσης επί της επιφάνειας του εδάφους με τάση λειτουργίας 150/21 KV του φορέα με την επωνυμία INTETRADE HELLAS A.B.E.E. στη θέση «ΤΣΕΦΛΙΚΙ-ΠΕΡΙΒΟΛΙ» Τ.Κ. Αγ. Θωμά της Δ.Ε. Οινοφύτων του Δήμου Τανάγρας, της Π.Ε. Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.