Απόφαση Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 3 MW στη θέση «ΠΛΑΓΙΑ ΛΟΥΤΣΑΣ» της Δ.Ε. Διστόμου του Δήμου Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας της Π. Ε. Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας του φορέα με την επωνυμία EDIT ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Ι.Κ.Ε.

6ΛΟΕ7ΛΗ-ΙΘΦ