Ανακοίνωση υπ’αριθμ. ΣΟΧ 3/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Δεύτερη ανάρτηση 17-7-2014

Η υποβολή των αιτήσεων (ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3) για την υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3/2014 (αρ. Πρωτ.70676/3812/16.07.14) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (Πρόγραμμα Δακοκτονίας) θα είναι: από 18/07/2014 έως και 22/7/2014.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Αρχική ανάρτηση 16-7-2014

Η Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Εύβοιας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας με έδρα τη Χαλκίδα ενός(1) ατόμου ειδικότητας ΥΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(εργάτης αποθήκης) με διάρκεια απασχόλησης μέχρι και 60 ημερομίσθια από την ημερομηνία της απόφασης πρόσληψης και όχι πέραν της 30ης Νοεμβρίου 2014 , για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς. Πληροφορίες κ. Καραντώνη Αργυρώ τηλ.:2221353918.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε