Ανακοίνωση υπ. αριθμ. ΣΟΧ 7/2020 για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών και ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2

ΑΙΤΗΣΗ

 

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 11/12/2020 έως και 17/12/2020

ΩΦ407ΛΗ-4ΕΜ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 7.2020 (2)

 

Σχολιάστε