ΠΕ Φθιώτιδας: Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. 11/2021 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Hμερομηνία υποβολής αιτήσεων από 22/10/2021 έως και 28/10/2021

6Μ4Ω7ΛΗ-ΧΞ4 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ