ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθµ. ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθµ. ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ∆/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Πληροφορίες κ. Καραντώνη Αργυρούλα     Τηλέφωνο 2221353918      FAX 2221036094

e-mail u10707@minagric.gr

Αρχική Ανάρτηση
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Πατήστε εδώ για να δείτε την προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Δεύτερη ανάρτηση

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΧ3/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ 

Πατήστε εδώ για να δείτε τον πίνακα κατάταξης ΥΕ Εργατοτεχνικού Προσωπικού

Πατήστε εδώ τον πίνακα προσληπτέων

Πατήστε εδώ για να δείτε τον πίνακα απορριπτέων

 

Σχολιάστε