ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθµ. ΣΟΧ 2 /2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 27/07/2015

                                               ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθµ. ΣΟΧ 2 /2015

                            για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

                                           Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

                             ΓΙΑ ΤΗ ∆/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Πληροφορίες κ. Γούναρη Ευαγγελία   Τηλ:2221353740  FAX: 2221036075 

email: evaggelia.gounari@naevias.gr

Πρώτη ανάρτηση:

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείo

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό παράρτημα

Δεύτερη ανάρτηση:

Προθεσµία υποβολής αιτήσεων για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Π.Ε.ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Πατήστε εδώ για να δείτε την προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Τρίτη ανάρτηση: 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΝΩΣΗΣ ΣΟΧ2/2015 ΤΗΣ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Πατήστε εδώ για να δείτε τον πίνακα κατάταξης ΠΕ γεωπόνων(τομεάρχες δαδοκτονίας)

Πατήστε εδώ για να δείτε τον πίνακα κατάταξης  ΤΕ ΤΕΧΝ.ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Πατήστε εδώ τον πίνακα προσληπτέων

Πατήστε εδώ για να δείτε τον πίνακα απορριπτέων

Τέταρτη ανάρτηση: 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΝΩΣΗΣ ΣΟΧ2/2015 ΤΗΣ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ  ΑΠΟ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Πατήστε εδώ για να δείτε τον πίνακα κατάταξης ΠΕ γεωπόνων(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Σχολιάστε