Π.Ε.Ευρυτανίας: Ανακοίνωση ( υπ.αριθ. ΣΟΧ2/2020) πρόσληψης Κτηνιάτρου για την εφαρμογή του Προγράμματος «Εμβολιασμοί κατά της Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών»

ΑΔΑ.1572.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤ

 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

 

Ενημερώνουμε ότι για την υπ’ αριθμ. πρωτ. 87607/1572/15-05-2020 (ΣΟΧ 2/2020) ανακοίνωση του Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας σχετικά με την πρόσληψη Κτηνιάτρου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στην εφαρμογή του Προγράμματος «Εμβολιασμοί κατά της Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών» της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας (6Η5Χ7ΛΗ-ΠΨΒ) το χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων είναι από 23-7-2020 έως 3-08-2020.

 

 

Σχολιάστε