Άδεια λειτουργίας βιομηχανίας παραγωγής διογκωμένης πολυστερίνης -παγοκύβων και αποθήκης – ψυκτικών θαλάμων – Logistics της εταιρείας«ΚΑΜΑΤΖΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» μετά από εκσυγχρονισμό και συγχώνευση – αλλαγή επωνυμίας

Άδεια λειτουργίας βιομηχανίας παραγωγής διογκωμένης πολυστερίνης – παγοκύβων και αποθήκης – ψυκτικών θαλάμων – Logistics της εταιρείας «ΚΑΜΑΤΖΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» μετά από εκσυγχρονισμό και συγχώνευση – αλλαγή επωνυμίας

Σχολιάστε