Άδεια εγκατάστασης για κτιριακή και μηχανολογική επέκταση – εκσυγχρονισμό βιοτεχνίας μεταλλικών κατασκευών με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία «ΑΦΟΙ ΓΚΡΕΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «GR INOX Ε.Π.Ε.»

ΑΦΟΙ-ΓΚΡΕΚΗ-ΕΠΕ-ΑΔΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Σχολιάστε