Άδεια λειτουργίας της Βιοτεχνίας παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων της εταιρείας “Τσόκος Γ. Νικόλαος – Τσόκου Γ. Ασημένια Ο.Ε.”σύμφωνα με το Ν.3982/2011 (Α΄ 143) και Ν.3325/2005

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με το Ν.3982/2011 (Α΄ 143) και Ν.3325/2005 χορηγεί άδεια λειτουργίας στη Βιοτεχνία παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων της εταιρείας “Τσόκος Γ. Νικόλαος – Τσόκου Γ. Ασημένια Ο.Ε.” Πληροφορίες κ. Γ. Μαυρομματάκης τηλ: 2221353413.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε