Αδεια λειτουργίας στην μονάδα παραγωγής βαφλών και κώνων παγωτού της εταιρείας ΒΙΟΒΑΦ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ του Ν.3982/2011(Α’ 143) & Ν. 3325/2005(Α’ 68)

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις τωνΝ.3982/2011(Α’ 143) & Ν. 3325/2005(Α’ 68) χορηγεί άδεια λειτουργίας στην μονάδα παραγωγής βαφλών και κώνων παγωτού της εταιρείας ΒΙΟΒΑΦ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ. Πληροφορίες κ. Ι. Γ. Μαυρομματάκης τηλ: 2221353413.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε