Άδεια λειτουργίας στην μονάδα παραγωγής παγοκύβων, ψυκτικών θαλάμων και συσκευασίας αγροτικών προϊόντων της εταιρείας «Κάματζης Μονοπρόσωπη Α.Ε.».

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την Άδεια λειτουργίας στην μονάδα παραγωγής παγοκύβων, ψυκτικών θαλάμων και συσκευασίας αγροτικών προϊόντων που βρίσκεται στη θέση «Αλιβέρι Δοκού» Χαλκίδας Νομού Ευβοίας της εταιρείας «Κάματζης Μονοπρόσωπη Α.Ε.». Πληροφορίες κ. Γ. Μαυρομματάκης τηλ: 2221353413.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε