Άδεια λειτουργίας λόγω αλλαγής φορέα σε υφιστάμενη βιομηχανία παραγωγής πλαστικών ουσιών, της εταιρείας “AKFA ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ι.Κ.Ε.” σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την Άδεια λειτουργίας λόγω αλλαγής φορέα σε υφιστάμενη βιομηχανία παραγωγής πλαστικών ουσιών σε πρωτογενείς μορφές μέσω αντιδράσεων πολυμερισμού, αποθήκευσης και διακίνησης χημικών ουσιών, ιδιοκτησίας της εταιρείας “AKFA ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ι.Κ.Ε. (ΠΡΩΗΝ ΙΝΤΕΡΚΕΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.)  “. Πληροφορίες κ. Δ. Μανώλης τηλ. 2221353402 και κ. Λ. Αρδίτζογλου τηλ. 2221353403.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε