Άδεια Λειτουργίας για τη Βιομηχανία Κατεργασίας Ελαιοπυρήνων & Ξήρανσης Φυτικής Βιομάζας της Εταιρείας “ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.”

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την  Άδεια Λειτουργίας για τη Βιομηχανία Κατεργασίας Ελαιοπυρήνων & Ξήρανσης Φυτικής Βιομάζας της Εταιρείας “ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.”. Πληροφορίες κ. Λ. Αρδίζογλου τηλ: 2221353403.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε