Άδεια κατασκευής υπόγειας αποθήκης εκρηκτικών στην εταιρεία με την επωνυμία “ΤΕΡΝΑ Λευκόλιθοι Α.Μ.Ε.Τ.Β.Ε.” σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την Άδεια κατασκευής υπόγειας αποθήκης εκρηκτικών στην εταιρεία με την επωνυμία “ΤΕΡΝΑ Λευκόλιθοι Α.Μ.Ε.Τ.Β.Ε.” Πληροφορίες κ. Δ. Μπουτσιούκης τηλ. 2221353809.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε