Άδεια εγκατάστασης λόγω µηχανολογικής επέκτασης εκσυγχρονισµού στην εταιρεία ετοίµου σκυροδέµατος και προϊόντων από σκυρόδεµα ‘ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΠΕΤΟΝ ΑΒΕΕ’ – ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΛΕΜΟΝΙΑΣ

Άδεια εγκατάστασης λόγω µηχανολογικής επέκτασης εκσυγχρονισµού στην εταιρεία ετοίµου σκυροδέµατος και προϊόντων από σκυρόδεµα ‘ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΠΕΤΟΝ ΑΒΕΕ’ – ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΛΕΜΟΝΙΑΣ

Πληροφορίες κ. ∆. Μανώλης Ι.Γερογιάννης Τηλ:2221-3-53410
TELEFAX: 2221-3-53451
email: gerogiannis.i@evia.pste.gov.gr

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε